Logo Haptowarnet - Praktijk voor Haptotherapie
 
 

Geerda Warnet

Ik ben Geerda Warnet-Meijer, GZ Haptotherapeut, Kinder-Haptotherapeut, en Psychosomatisch therapeut en heb sinds Juli 2011 mijn eigen praktijk voor haptotherapie in Tubbergen. Daarnaast werk ik sinds September 2015 ook op een lokatie in Den Ham.

Ik heb ruim 15 jaar ervaring in het werken met haptonomie en psychosomatiek.Mijn professionele basis heb ik gelegd in de fysiotherapie.

Veiligheid, warmte en sfeer zijn voor mij belangrijke voorwaarden voor een praktijk. Dit hoop ik aan te kunnen bieden binnen mijn praktijk.
 

 

De Vereniging van Haptotherapeuten (VVH) is de landelijke beroepsvereniging van geregistreerde GZ-Haptotherapeuten in Nederland. De VVH staat garant voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden. Daarom heeft de VVH het Register van GZ-Haptotherapeuten ingesteld om de kwaliteit van haptotherapie, uitgeoefend door de bij haar aangesloten leden, te garanderen.

De GZ-Haptotherapeut is werkzaam in de (eerstelijns) gezondheidszorg. Hij / zij heeft na een door het Ministerie van OCW erkende HBO/WO vooropleiding gezondheidszorg/welzijnszorg een door de VVH geaccrediteerde en SPHBO erkende opleiding Haptotherapie afgerond en voldoet aan de aanvullende eis van medische en psychologische basiskennis op HBO niveau. Voor opname in het Register van GZ-Haptotherapeuten gelden verder nog verplichtingen ten aanzien van tuchtrecht, beroepsaansprakelijkheid, praktijkinrichting en verplichte individuele en collectieve nascholing.

Gedrags- en ethische regels zijn vastgelegd in de Beroepscode GZ-Haptotherapeut. Verder zijn het domein van de haptotherapie en de beroepscompetenties van de GZ-Haptotherapeut omschreven in respectievelijk de Domeinbeschrijving Haptotherapie en het Beroepscompetentieprofiel GZ-Haptotherapeut.
 
 
 
 
 
 

geerda_warnet_hapto_warnet.jpg Tandem 2015.jpg GZ Haptotherapeut Codes.jpg