Haptonomie

Haptonomie is de leer van het menselijk gevoel, het gevoelsleven en bestudeert het voelen en het verband met het dagelijks leven. Haptonomie heeft aandacht voor het contact met jezelf en van daaruit met de wereld om je heen. Er is aandacht voor relaties, verbinding en hoe dit alles voelbaar/tastbaar is in ons dagelijks leven.

In contact met jezelf

In de haptonomie wordt het lichaam gezien als ‘drager’ van gevoelens en heeft het bij wijze van spreken een geheugen voor gevoelservaringen. Dit geheugen kan blokkades in bewegingspatronen, remmingen in de expressie van gevoelens en ingehouden gebaren veroorzaken en het vermogen tot het aangaan en beleven van contact verminderen.

Emotionele ontwikkeling

De affectieve aanraking is erg belangrijk binnen de behandeling van een haptotherapeut. Al op jonge leeftijd is het belang van knuffelen en aanraken merkbaar: zo wordt de basis gelegd voor een goede, emotionele ontwikkeling. Toch raken we elkaar als volwassenen slechts zelden op een vanzelfsprekende en vertrouwde manier aan en dat is jammer. In onze maatschappij is lichamelijk contact bijna alleen toegestaan in de privésfeer of wanneer het aanraken een duidelijke functie heeft (bijvoorbeeld binnen verzorgende beroepen). Het aanraken is dan slechts van technische aard: het is geen persoonlijk en emotioneel geladen contact meer, terwijl aanraken een heel natuurlijke en basale manier van menselijk contact is.

Invloed op gevoelsleven

Als Haptotherapeut neem je de persoonlijke en subjectieve betekenis van ons lichaam en van aanraken serieus. Zij erkent bovendien de positieve invloed die het aanraken op ons gevoelsleven heeft. Haptotherapie biedt de mogelijkheid om (opnieuw) kennis te maken met uw gevoelsleven en wat het lichaam ‘vertelt’ over uzelf, over uw omgeving en over uw relaties met anderen. Door de drukte van het huidige leven neigen we ertoe voorbij te gaan aan wat ons lichaam ‘vertelt’ of laat voelen. Vaak negeren we signalen van ons lichaam, omdat we geleerd hebben vooral naar ons verstand te luisteren. Dit kan uiteindelijk leiden tot gevoelens van onvrede, verstoorde relaties en het ontstaan of verergeren van lichamelijke en psychische klachten. In het haptotherapeutisch contact krijgt u een professionele begeleiding. Deze is gericht op het helpen herstellen van de balans in voelen, denken en doen en leert u te luisteren naar uzelf door serieus te nemen wat u voelt.

Advies of therapie nodig?

Neem vrijblijvend contact op, stuur ons een email