De behandelingen

De haptotherapeut begeleidt / adviseert m.b.t. vragen omtrent kwaliteit van leven en emotionele problemen. Na het intake gesprek wordt in gezamenlijke overleg de hulpvraag geformuleerd. De behandelsessies bestaan uit een combinatie van gesprekken, ervaringsoefeningen en “werken op de behandelbank”. Na een aantal sessies zal een evaluatiegesprek plaatsvinden. Ook zal de eventuele verwijzer worden geïnformeerd over de behandeling en vorderingen.

Er wordt met uw toestemming gecommuniceerd en samengewerkt met de huisarts, maar ook met psychologen, maatschappelijk werkers of andere paramedici.

Wetenschap
Het is tijd om onze blik te openen en ons verhaal naar buiten te brengen. Daarom doe ik als praktijk mee aan wetenschappelijk onderzoek naar het effect van Haptotherapie. Bij aanmelding wordt je gevraagd om deel te nemen aan dit onderzoek. Bij deelname wordt er van de deelnemer gevraagd om twee keer een vragenlijst in te vullen, een bij aanvang van de therapie en een drie maanden later of bij einde van de therapie.

Advies of therapie nodig?

Neem vrijblijvend contact op, stuur ons een email