Haptotherapie bij kinderen

In de leefwereld van kinderen is aanraken, voelen, ervaren, beleven heel vanzelfsprekend. Zij leven vanuit hun gevoel. Intuïtief weten zij wat goed en kwaad is. Kinderen reageren onmiddellijk vanuit hun gevoel op het contact dat je met ze aangaat en de hulp die je biedt. Haptonomie gaat uit van de verbondenheid van het kind met zijn omgeving.

Veiligheid en vertrouwen
Als therapeut werk ik aan veiligheid en vertrouwen. Op een speelse wijze heb ik aandacht voor aanraking, houding, beweging en de wisselwerking met de gevoelens van het kind. In het contact kan het kind zijn gevoelens naar boven laten komen en uiten. Zo gaat het kind opnieuw een positief contact met haar/zijn omgeving aan.

Haptotherapie voor kinderen is zinvol bij:

hechtingsproblematiek
sociaal onhandige kinderen
opvoedingsvraagstukken
eet-, slaap-, plas- en poepproblemen
angstige, gespannen kinderen
teruggetrokken kinderen
kinderen die pesten of gepest worden
kinderen met vage lichamelijke klachten (hoofdpijn, buikpijn)
kinderen die ongeneeslijk of chronisch ziek zijn

Wat gebeurt er in de therapie?

Ik houd korte gesprekjes met ouders en kind. We spelen samen. In de spelvormen ligt veel nadruk op het ontwikkelen en beleven van de tastzin en op het ontwikkelen van (sociale) vaardigheden. Het contact van het kind met zijn/haar lijf(je) wordt door (affectieve) aanraking hersteld of bevestigd. Ouders worden regelmatig uitgenodigd om actief aan de therapie deel te nemen.

Advies of therapie nodig?

Neem vrijblijvend contact op, stuur ons een email