Indicaties voor Haptotherapie

Haptotherapie is een persoonsgerichte therapie waarin de cliënt door middel van het haptonomisch affectief bevestigende contact geholpen wordt met problemen op het terrein van:

Indicaties

Gestagneerde ontwikkeling. Bijvoorbeeld het gevoel ‘niet op je plek te zijn’, ‘niet lekker in je lijf te zitten’ of onvrede met een bestaande situatie en niet weten wat je wilt en wat je voelt of bezielt (zingevingvraagstukken).
Moeilijkheden met het herkennen en uitdrukken van gevoelens. Moeite met aangeven van grenzen.
Negatief zelfbeeld (minderwaardigheidsgevoel).
Problematiek rondom intimiteit en nabijheid.
Relationele problemen.
Problemen die verband houden met de overgang van de ene naar de volgende levensfase: van kindertijd naar puberteit, van puberteit naar volwassenheid, van volwassenheid naar middelbare leeftijd, of van middelbare leeftijd naar ouderdom.
Problemen met acceptatie of verwerking van verlies, trauma, ziekte of handicap.
Overbelast zijn.
Stress, overspannenheid, verlies van vertrouwen in het eigen functioneren ten gevolge van pijn, langdurige lichamelijke of psychische overbelasting, burn-out.
Lichamelijke klachten met een mogelijk psychosomatische oorzaak. U kunt zonder verwijzing rechstreeks een afspraak maken.

Heb je chronische pijn?

Haptotherapie is een therapie met als ingang voelen en ervaren. Wanneer er sprake is van pijn, wil men daar zo snel mogelijk van af. Pijn kan echter ook een signaal zijn om wat aan jezelf te doen. Er kan namelijk sprake zijn van een disbalans tussen denken, voelen en handelen, tussen wat iemand moet of wil en wat iemand kan.

Advies of therapie nodig?

Neem vrijblijvend contact op, stuur ons een email