Wat is Haptotherapie?

Een gezonde geest wil een gezond lichaam. Door aandacht te hebben voor je verdriet word je een blijer mens. Om jezelf te leren kennen, is contact met anderen nodig. Via de ander wordt je bevestigd in wie je bent. Neem de tijd om je rot te voelen. Neem de tijd om jezelf te voelen. Dit zijn zo maar een paar uitspraken waar binnen de haptotherapie aandacht voor is.

Therapievorm gebaseerd op de uitgaanspunten van Haptonomie
Haptotherapie is een therapievorm gebaseerd op de uitgangspunten van de haptonomie. Haptotherapie is een persoonsgerichte therapie waarbij mensen geholpen worden zich (weer) te openen voor hun gevoelsleven en dat van anderen. De therapie richt zich op: het gevoel van eigenwaarde, het belang van affectieve reacties, het belang van de gidsende kracht van gevoelens, het ontwikkelen van een automatische open levenshouding.

Samen met de cliënt wordt gezocht naar zijn individuele weg, om spanningen die belemmerend werken, op te kunnen heffen.

Zinvol (samen)leven
Binnen de haptotherapie gaat het over contact en wat goed contact bijdraagt aan een zinvol (samen)leven. In het leven gaat het over contact. Dit betekent letterlijk samen-voelen. Aanraken is de meest pure en directe vorm van contact. Als een mens goed affectief (waar het gevoel bij betrokken is) word aangeraakt komt het tot zichzelf en kan hij zich openen naar anderen en naar zijn leefwereld.

Aanraken speelt een grote rol binnen de haptotherapie. Haptonomie noemt Frans Veldman (de grondlegger) “de wetenschap van het gevoel”. We weten allemaal dat door een kind te knuffelen en aan te raken de basis gelegd wordt voor een goede emotionele ontwikkeling. Binnen de haptotherapie wordt gebruik gemaakt van de positieve invloed die het aanraken op ons gevoelsleven heeft. Elk lichaam heeft een verhaal en vertelt veel over onszelf. Doormiddel van aanraken maakt de haptotherapeut de cliënt bewust van zijn lichaam en daarmee verbonden gevoelsleven, zijn “verhaal”.

Advies of therapie nodig?

Neem vrijblijvend contact op, stuur ons een email