Voor wie?

Voor iedereen die bewust(er) met zijn lichaam wil omgaan is Haptotherapie geschikt. Voor volwassenen, jongeren en kinderen, onder andere op het terrein van:

Indicaties

Gestagneerde ontwikkeling. Bijvoorbeeld het gevoel ‘niet op je plek te zijn’, ‘niet lekker in je lijf te zitten’ of onvrede met een bestaande situatie en niet weten wat je wilt en wat je voelt of bezielt (zingevingvraagstukken).
Moeilijkheden met het herkennen en uitdrukken van gevoelens. Moeite met aangeven van grenzen.
Negatief zelfbeeld (minderwaardigheidsgevoel).
Problematiek rondom intimiteit en nabijheid.
Relationele problemen.
Problemen die verband houden met de overgang van de ene naar de volgende levensfase: van kindertijd naar puberteit, van puberteit naar volwassenheid, van volwassenheid naar middelbare leeftijd, of van middelbare leeftijd naar ouderdom.
Problemen met acceptatie of verwerking van verlies, trauma, ziekte of handicap.
Overbelast zijn.
Stress, overspannenheid, verlies van vertrouwen in het eigen functioneren ten gevolge van pijn, langdurige lichamelijke of psychische overbelasting, burn-out.
Lichamelijke klachten met een mogelijk psychosomatische oorzaak. U kunt zonder verwijzing rechstreeks een afspraak maken.

Advies of therapie nodig?

Neem vrijblijvend contact op, stuur ons een email